CEMT veolubade taotlemine 2022.aastaks

2022.aasta CEMT veolubade taotluste esitamise tähtaeg on 1.november 2021. Taotluse vormi leiate siit. Vedajad, kes taotlevad esmakordselt CEMT veolubasid, peavad täitma lisaks aruande kahepoolsete veolubade kasutamise ja sõidukite läbisõitude kohta perioodil 1.oktoober 2020 - 30.september 2021. Aruande vormi leiate siit. Taotlused palume saata aadressil ermo@eraa.ee.

2022.aastal on Venemaal kehtivate CEMT veolubade arv sama mis 2021.aastal ehk kokku 160 luba. Venemaal kehtivaid CEMT veolubasid on võimalik taodelda ainult EURO V või EURO VI nõuetele vastavatele veoautodele, Venemaal mittekehtivaid CEMT veolubasid on võimalik taodelda EURO IV, EURO V ja EURO VI veoautodele.

CEMT-veolubade jaotamisel võetakse arvesse ainult need EURO IV, EURO V ja EURO VI autod, millel on kehtiv ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri seisuga 1. november 2021.

Austrias, Itaalias, Kreekas ja Venemaal kehtivate CEMT-i veolubade jaotamisel võetakse aluseks perioodil 1.oktoober 2020 – 30.september 2021 vedaja poolt vastavasse riiki ja vastavast riigist tehtud sõitude arv CEMT-i ning kahepoolsete veolubade alusel. Eelnimetatud riikides kehtivad CEMT-i veoload jaotatakse esmajärjekorras vedajatele, kes teostavad vedusid nimetatud riikide ja kolmandate riikide vahel.

Meeldetuletuseks kõigile CEMT veolubade kasutajatele, et lubade kasutamist kajastavad aruandelehtede koopiad (valged lehed) tuleb korrektselt täidetuna eraldada logiraamatust ja esitada ERAA-le 20 päeva jooksul pärast iga kalendrikuu lõppu. Aruandelehtede tähtajaks mitteesitamise korral või lubade ebaefektiivse kasutamise korral teeb ERAA Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ettepaneku CEMT veolubade äravõtmiseks ja ümberjaotamiseks teistele vedajatele. Samas on vedajal võimalik CEMT-i veoloa piisava kasutuse puudumise korral veoluba ajutiselt ERAA-le tagastada. Vedaja poolt avaldatud tähtajal saab vedaja selle veoloa uuesti oma valdusesse.

Koostööpartnerid