Autojuhtide lähetamine

Autojuhtide lähetamise portaal ja deklaratsioonide esitamine

Euroopa Tööjõuameti lähetamise juhis  (trükk).

Autojuhtide lähetamine-uued küsimused ja vastused direktiivi 2020/1057 sätete tõlgendamise kohta

ELi eeskirjad tööandjatele, kes lähetavad sõidukijuhte välismaale - Your Europe (europa.eu)

Lähetamisreeglite juhend inglise keeles  eesti keeles     

https://www.postingdeclaration.eu/help

EL- Saadaval on ELA koolitus – maanteetranspordi sektoripõhine koolitus (eraa.ee)

 

Riikide lõikes:

Austria  Belgia  Bulgaaria  Holland  Itaalia  Leedu   Norra   Portugal  
Austria1          

Prantsusmaa     Rootsi    Saksamaa   Soome  Taani  Ungari  Ühendkuningriigid
Prantsusmaa1   Rootsi1  Saksamaa1

 

 

Autojuhtide lähetamise teabeleht ENG

UUS    Autojuhtide lähetamise teabeleht EST

Lähetamisdeklaratsioonide esitamise portaal on avatud (eraa.ee)

Sõidukijuhtide lähetamisdeklaratsioonide esitamise nõue jõustub 02.02.2022.a. (eraa.ee)

Lähetamisdeklaratsioonide esitamise portaali demoversioon

Juhis portaali sisenemiseks inglise keeles

Sõidukijuhtide lähetamise nõudeid reguleeriv   direktiiv (EL) 2020/1057.

Täiendav info ja küsimused: Elo Tambur 6062051  elo@eraa.ee

 

Portaali kasutamise koolitus (inglise keeles)

 

Sõidukijuhtide lähetamise nõudeid reguleeriv Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2020/, 15. juuli 2020, millega kehtestatakseseoses direktiividega 96/71/EÜ ja 2014/67/EL sõidukijuhtide lähetamist autovedude sektoris reguleerivad erinormid ning muudetakse direktiivi 2006/22/EÜ seoses täitmise tagamise nõuetega ja määrust (EL) nr 1024/2012

 
LAE ALLA PDF |  

 

Täiendav info ja küsimused:  Elo Tambur 6062051 elo@eraa.ee

Koostööpartnerid