Revisjonikomisjon

Alates 14.06.2023

Enno Järvekald    enno@heelix.ee  5556 6500  Heelix Grupp AS
Rein Aav   rein@herentes.ee  5068 991  Herentes AS
Jüri Rannu    mvt@hot.ee   5048 245  MV Transport AS

Väljavõte põhikirjast

Artikkel 22      Koosseis

22.1. Revisjonikomisjon on kolmeliikmeline, koosnedes Assotsiatsiooni liikmetest või nende seadusjärgsetest esindajatest. Revisjonikomisjon valib oma liikmete hulgast Revisjonikomisjoni esimehe.
22.2. Volikogu valib Revisjonikomisjoni kaheks aastaks ja kinnitab Revisjonikomisjoni põhimääruse. Revisjonikomisjoni liikmeks võib olla järjest kaks perioodi.
22.3. Revisjonikomisjoni liige ei või olla samaaegselt Nõukogu ega Juhatuse liige.

Artikkel 23      Revisjonikomisjoni pädevus

23.1. Revisjonikomisjon kontrollib Assotsiatsiooni tegevust ja esitab oma töö kohta aruande Volikogule.
23.2. Revisjonikomisjon on kohustatud vastama liikmete poolt esitatud arupärimistele Assotsiatsiooni tegevust puudutavates küsimustes kolmekümne (30) päeva jooksul.

 

Koostööpartnerid