Taotluste vormid


1. Ühenduse tegevusloa taotlus veoseveoks      
2. Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirjade taotlus veoseveoks  |DOC| |PDF| |Loe rohkem|
3. Vedaja kinnitus raamatupidamisbilansi andmete õigsuse kohta |DOC| |PDF|  
4. Autojuhi tunnistuse taotlus mittekodanikust autojuhile (Autojuhi tunnistuse näidis) |DOC| |PDF| |Loe rohkem|
5. Kahepoolsete veolubade taotlus |DOC| |PDF|  
6. 2023.a. CEMT veolubade taotlus |DOC|    
7. 2023.a. CEMT veolubade taotluse lisa esmakordsel taotlemisel |DOC|    
       
8. Ühenduse tegevusloa  taotlus sõitjateveoks      
9. Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia taotlus |DOC| |PDF|  
10. Juhuveo kontrollraamatute taotlus |DOC| |PDF|  
11. Oma kulul sõitjatevedu Euroopa Liidus (Sertifikaadi näidis) |DOC| |PDF| |Loe rohkem|
 

 

   

 


 

Koostööpartnerid