Liiklusohutusharta

Liiklusohutusharta

Kutsume vedajaid ühinema IRU Liiklusohutushartaga

22.aprillil 2004.a. kiideti heaks ja allkirjastati ülemaailmse maanteetranspordi organisatsiooni IRU liikmesassotsiatsioonide poolt (sealhulgas ERAA) IRU Liiklusohutusharta. Nimetatud dokumendi eesmärk on kvaliteetse, ohutu, usaldusväärse, efektiivse ja keskkonnasõbraliku maanteetranspordi propageermine vastavalt IRU 3 „i“ säästva arengu strateegiale.
Kutsume üles kõiki ERAA liikmeskonda kuuluvaid vedajaid ühinema IRU Liiklusohutushartaga. Selleks palume allpool toodud harta tekst välja trükkida ja täita selle vedajat puudutav rida (transpordifirma ja/või vedaja nimi, tempel ja allkiri) ning tagastada dokument ERAA-le.
Hartaga ühinenud vedajate nimed avaldatakse IRU interneti koduleheküljel. Samuti võivad need vedajad kasutada võimalust nimetada hartaga ühinemist oma dokumentides ning muudes suhetes klientidega. See aitab mitte ainult parandada maanteetranspordi ettevõtluse mainet, vaid tõstab ka vedajate atraktiivsust potentsiaalsete klientide ees.

IRU Liiklusohutuseharta tekst

Koostööpartnerid