IRU audiplom 2023

Firmajuhid! Tunnustage oma parimaid autojuhte, esitades nad IRU audiplomi nominentideks

Ankeeti saab täita ja esitada kuni 31.augustini. IRU audiplom 2023 / IRU DIPLOMA OF HONOUR 2023 (avaneb ainult liikmetele)

IRU audiplom ja rinnamärk on kõrge tunnustus, mida on võimalik saada eeskujuliku karjääri jooksul vaid ühe korra. IRU audiplomi ja rinnamärgi saamiseks on vaja täita elektrooniline avaldus, mida ERAA liikmesfirmade juhid täidavad ise IRU veebilehel. Selleks peab olema ERAA poolt antud parool. IRU audiplomi eeskirja ja ankeedi vormi leiate kui klõpsate meie kodulehel vasakul pool oleval IRU logol.
NB! IRU peasekretariaadist palutakse pöörata tähelepanu, et nõudeid on vaja täpselt täita. Näiteks: viimase tööandja juures peab olema töötanud vähemalt 5 aastat, mitte vähem ega vaheaegadega, samuti peab üldine professionaalse juhi staaz olema vähemalt 20 aastat, pidevalt, mitte vaheaegadega. Palun jälgige täpselt eeskirja. IRU audiplomi eeskirja lõpus leiate ankeedi vormi.

EESKIRI
Vastu võetud IRU täitevpresidendi poolt 7. veebruaril 2007
1. Vastavalt käesolevatele IRU eeskirjade sätetele tunnustatakse siseriiklikes või rahvusvahelistes reisijate või kaupade maanteevedudes osalevaid juhte, kes on teinud au oma kutsealale oma ohutu liiklemise, oma tööandja suhtes üles näidatud lojaalsuse ning oma moraalsete omadustega.
Sama rakendatakse ka veoettevõtte juhtidele, kes juhivad oma ettevõtte sõidukeid.

2. IRU audiplomiga antav tunnustus koosneb diplomist ning spetsiaalsest IRU reväärimärgist, mis antakse juhile:
a) kes on olnud regulaarselt ja pidevalt tegev oma ametis vähemalt 20 aastat, olles ära teeninud oma tööandja täieliku rahulolu; b) kes on olnud sama veoettevõtte teenistuses vähemalt 5 aastat (ettevõtte kohaliku liikmesühingu liikmeks olemise ning kohaliku liikmesühingu IRU liikmeks olemise kestus ei lähe juhi teenistusaastate arvestamisel arvesse);
c) kes on sõitnud minimaalselt 1 000 000 km kutselise juhina siseriiklikes või rahvusvahelises vedudes;
d) kes ei ole omal süül põhjustanud tõsist maanteeliiklusõnnetust (mille tagajärjeks on kehalised vigastused) viimase 20 aasta jooksul;
e) kes ei ole viimase 5 aasta jooksul tõsiselt rikkunud liiklus-, tolli- või administratiiveeskirju.
Autojuhti saab esitada IRU diplomi vääriliseks vaid üks kord.

3. IRU audiplomitega tunnustatakse kord aastas IRU üldkogu koosolekul IRU liikmesühingute poolt üles seatud juhte. Tunnustus määratakse ainult üks kord kandidaadiks seatud juhtidele, see tähendab, esimesel korral, kui eelpoolmainitud kriteeriumid on täidetud ning sellekohane info saadetud IRU liikmesühingu poolt.

4. Avaldused tuleb esitada IRU peasekretariaati Genfis vastava küsimustiku näol iga aasta 31. augustiks. Selle kuupäeva möödumisel laekunud avaldused jäävad järgmisesse aastasse.

5. Tunnustuse määramise üle otsustab IRU tegevpresident. Kandidaatide valimisel võtab IRU tegevpresident arvesse kõiki  tunnustuse elemente. IRU tegevpresidendi otsus ei kuulu edasikaebamisele. IRU tegevpresident annab tehtud otsuste kohta üldkogule selgitusi.

6. IRU audiplomid antakse liikmesühingutele üle IRU peasekretariaadi poolt iga-aastasel IRU üldkogu koosolekul. IRU audiplomite üleandmine kandidaatidele on IRU liikmesühingute ülesandeks.

7. IRU liikmesühingud, kes seavad juhte IRU audiplomi kandidaatideks, nõustuvad asjaoluga, et kõnealuse IRU audiplomi andmisega tunnustatakse vastavate juhtide kutselisi ning moraalseid omadusi ning et selle diplomi saajad teevad oma kutseala au, parandades kutseala mainet. Seetõttu kohustuvad juhte kandidaadiks seadvad IRU liikmed oma suhtekorraldustegevuse kaudu neile tähelepanu juhtima mainitud IRU audiplomite kätteandmisel oma üldkogu koosoleku või spetsiaalse kohaliku tseremoonia raames. IRU peasekretariaadist palutakse pöörata tähelepanu, et nõudeid on vaja täpselt täita. Näiteks: viimase tööandja juures peab olema töötanud vähemalt 5 aastat, mitte vähem ega vaheaegadega, samuti peab üldine professionaalse juhi staaz olema vähemalt 20 aastat, pidevalt, mitte vaheaegadega. Palun sisestage avalduse vormil assotsiatsiooni nimi akronüümina  ERAA- mitte pikalt lahti kirjutada!

Koostööpartnerid