Leedu – tolliasutused tugevdavad kontrolli sanktsioonialuste kaupade üle

30.05.2023

5 juunist 2023 tugevdavad Leedu tolliasutused kontrolli kaupade üle, mille kohta kehtivad ekspordi keelud ja -piirangud ja mida eksporditakse kolmandatesse riikidesse Venemaa või Valgevene kaudu. 

Täpsem teave:

https://lrmuitine.lt/web/guest/naujienos/aktualijos/aktualija?p_p_id=EXT_WPLISTALLNEWS&p_p_lifecycle=0&_EXT_WPLISTALLNEWS_obj_id=090004d2801ae5d7#en

Vastuseks ebatüüpilisele kaubavahetuse kasvule üksikute kolmandate riikidega ja selleks, et vältida võimalikke sanktsioonidest kõrvalehoidmisi, tugevdavad Leedu tolliasutused alates 5. juunist 2023 kontrolli kaupade üle, mille suhtes kehtivad ekspordikeelud ja -piirangud ja mida eksporditakse kolmandatesse riikidesse Venemaa Föderatsiooni ja/või Valgevene kaudu või transiiditakse läbi nende riikide.

Esiteks soovitame enne sanktsioneeritud kauba eksportimist, transpordiks vastuvõtmist, logistikateenuse pakkumist või kauba tollile (tollimaaklerile) või kaubandusesindajatele deklareerimist igal juhul läbi viia üksikasjalik kontroll ja veenduda, et need kaubad, mille suhtes kohaldatakse sanktsioone, veetakse ainult transiidina läbi Venemaa Föderatsiooni ja/või Valgevene ning need kaubad ei ole ette nähtud kasutamiseks Vene Föderatsioonis või Valgevenes ning neid ei müüda ega tarnita ühelegi füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või organisatsioonile Vene Föderatsioonis või Valgevenes.

Nende nõuete täitmise kontrollimiseks nõuab toll täiendavate tõendite esitamist selle kohta, et:

- kaupa ei müüda ega vahetata pärast selle väljavedu Euroopa Liidust;

- transiit läbi Vene Föderatsiooni ja/või Valgevene on vaid osa täielikust ekspordikaupade teekonnast, mis algab ja lõpeb väljaspool Venemaa Föderatsiooni ja Valgevenet;

- kauba transiidi ajal läbi Vene Föderatsiooni ja/või Valgevene ei kuulu kaup edasimüügile, töötlemisele, ladustamisele, ümberlaadimisele teisele transpordivahendile, sealhulgas haagise või poolhaagise teisaldamisele koos kaubaga (veduki vahetus), samuti ei kasutata sanktsiooni all olevate isikute teenuseid;

- kauba selge identifitseerimine on vajalik, st et toll saaks ühemõtteliselt kindlaks teha, kas kaup on klassifitseeritud õigesti ega ole klassifitseeritav kahesuguse kasutusega kaubaks;

- eksportija omab teavet kauba lõppkasutaja ja kauba lõppkasutuse kohta kolmandas riigis.

Nõutud tõendite puudumisel või nende Leedu tollile esitamisega viivitamisel kaupa Euroopa Liidust välja ei lasta ning selle veo asjaolude uurimine võib võtta kauem aega ja põhjustada transpordivahendi soovimatuid seisakuid.

Samuti tuletame meelde, et määruse nr 833/2014 ja määruse nr 765/2006 sätete rikkumine loetakse rahvusvaheliste sanktsioonide rikkumiseks ning selle rikkumise toime pannud füüsiline isik (eksportija, vedaja või tollimaakler) on võetakse haldusvastutusele vastavalt Leedu Vabariigi haldusõiguserikkumiste seadustiku artiklile 515 ja juriidilise isiku suhtes kohaldatakse rahvusvaheliste sanktsioonide seaduse artiklis 15 sätestatud karistusi.

Seda silmas pidades palume ettevõtjatel valmistuda ja teavitada oma äripartnereid Leedus ning selle piiril Venemaa Föderatsiooni ja Valgevenega,  alates 5. juunist 2023 rakendatavatest meetmetest, et vältida võimalikke arusaamatusi või muid soovimatuid tagajärgi.

 

Eesti Maksu- ja Tolliamet

 

Koostööpartnerid