Eesmärk

ERAA eesmärk on autoveonduse arendamine ja oma liikmete huvide kaitsmine..

ERAA visioon

Olla transpordisektori edendaja toetades uuendusi, jätkusuutlikust ja kogukondi ühendavat loodussäästlikku mobiilsust.

ERAA missioon:

  • olla autoveonduse kompetentsikeskus ja kõneisik Eestis
  • esindada autovedajaid suhetes riigi ja selle ametiasutustega
  • aidata kaasa rahvusvahelise maanteetranspordi arengule ja Eesti ettevõtjate edule
  • ühendada veose- ja sõitjateveoga seotud ettevõtteid

Koostööpartnerid