Töö- ja puhkeaja juhis

Euroopa Tööjõuameti töö- ja puhkeaja juhis  (trükk)

Euroopa Liidu kodulehel on värskelt avaldatud piiriületuse registreerimist puudutavad küsimused-vastused

 https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/road/mobility-package-i/tachographs/questions-and-answers-manual-recording-border-crossings-tachographs-under-regulation-eu-no-1652014_en.

Tõlked teistesse keeltesse (sh. Eesti keel) lisatakse nende valmimisel.


 2.veebruaril 2022 hakkas kehtima digitaalses sõidumeerikus käsitsi riigipiiride ületamise registreerimise nõue. Analoogmeerikute puhul jõustus sama nõue 20.augustil 2020.aastal.

Alljärgnevalt leiate Euroopa Komisjoni piiriületuse registreerimise juhise eestikeelse tõlke analoogmeerikule ning Hollandi Autovedajate Assotsiatsiooni (TLN) piiriületuse registreerimise juhise eestikeelse tõlke digimeerikule.

Digimeerik EST

Analoogmeerik EST

 

Alljärgnevalt leiate ingliskeelsed juhised piiriületuste registreerimiseks erinevate meerikute puhul.

Digimeerik ENG

Analoogmeerik ENG


Alljärgnevalt leiate Euroopa Komisjoni piiriületuse registreerimise juhise venekeelse tõlke analoogmeerikule ning Hollandi Autovedajate Assotsiatsiooni (TLN) piiriületuse registreerimise juhise venekeelse tõlke digimeerikule.

Digimeerik RUS

Analoogmeerik RUS


Euroopa Liidu kodulehel on värskelt avaldatud piiriületuse registreerimist puudutavad küsimused-vastused

 https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/road/mobility-package-i/tachographs/questions-and-answers-manual-recording-border-crossings-tachographs-under-regulation-eu-no-1652014_en.

Tõlked teistesse keeltesse (sh. Eesti keel) lisatakse nende valmimisel.

Küsimused ja vastused piiriületuste sõidumeerikusse käsitsi sisestamise kohta vastavalt määrusele (EL) nr 165/2014 (europa.eu)

 

Koostööpartnerid