Euroopa Liit - Komisjoni juhised ja selgitused ELi sõidu- ja puhkeaja kohta

17.05.2024

IRU liikmetele tuletatakse meelde, et Euroopa Komisjoni juhiste ja selgituste kogum ELi sõidu- ja puhkeaja eeskirjade eri aspektide kohta on Internetis kõigis ELi keeltes saadaval liikumise peadirektoraadi veebisaidil jaotises Juhised ühenduse juhtimiseeskirjade rakendamise kohta. kutseliste juhtide ajad ja puhkeajad – Euroopa Komisjon (europa.eu) Guidance notes on the implementation of Community rules on driving times and rest periods of professional drivers - European Commission (europa.eu)

Allikas Euroopa Komisjon

Koostööpartnerid