Euroopa Liit – ohutute ja turvaliste parklate puudus - küsitlus. PALUME VASTATA!

10.07.2024

Euroopa Komisjoni rahastatud uue uuringu eesmärk on kvantifitseerida maanteetranspordisektori üht peamist valupunkti - ohutute ja turvaliste parklate kriitilist puudus.

Uuring on otsene vastus IRU ja selle liikmete kauaaegsele murele, mis on ohutute parkimisvõimaluste ebapiisavus.

Küsitluse vastused, mida kogutakse otse kutselistelt autojuhtidelt ning reisijate- ja kaubaveoettevõtjatelt, kes iga päev nende väljakutsetega silmitsi seisavad, kaardistavad praeguse infrastruktuuri ja määravad kindlaks kohad, kus uusi parklaid hädasti vaja on.

IRU julgustab oma liikmeid ja maanteetranspordi kogukonda osalema küsitluses, mis on saadaval mitmes keeles.

KÜSITLUS EU STUDY | (eu-study.eu)

Autojuhtide, bussijuhtide ja ettevõtjate kogemused ja soovitused aitavad kaasa paremate ja turvalisemate parkimisalade rajamisele kõikidele ELi professionaalsetele autojuhtidele.

 

Sobivate puhkekohtade ja parklate puudumine ohustab oluliselt elukutseliste juhtide heaolu, turvalisust ja tõhusust EL teedel. See on ka üks peamisi juhtide, eriti kaugsõidujuhtide puuduse põhjuseid.

2022. aastal eraldas EL 750 miljonit eurot, mis jaotati ühtlaselt kolme aasta peale, veokite turvaliste parkimiskohtade ehitamiseks.

 

Allikas IRU

Koostööpartnerid