IRU: Pooled Euroopa autovedajad ei saa autojuhtide puuduse tõttu oma äritegevust laiendada

26.04.2024

Rahvusvahelise Maanteetranspordi Liidu (IRU) koostatud uues Euroopa veokijuhtide puuduse aruandes leiti, et üle poole autovedajatest ei saa autojuhtide nappuse tõttu oma äritegevust laiendada.
IRU 2023. aasta uuringu kohaselt ei saa enam kui pooled Euroopa kaubaveoettevõtetest oma äritegevust laiendada, kuna nad ei leia veokijuhtide nappuse tõttu kvalifitseeritud töötajaid. Uuringus küsitleti üle 1000 Euroopa maanteekaubaveo ettevõtja.
Puuduse muud tagajärjed hõlmavad tootlikkuse vähenemist peaaegu 50% ettevõtete jaoks ja tulude vähenemist 39% ettevõtetest.
ELis, Norras ja Ühendkuningriigis on kokku puudu üle 233 000 veokijuhi. Kui olulisi meetmeid ei võeta, ületab see 2028. aastaks 745 000 piiri pensionile jäävate autojuhtide tõttu.
Euroopa veokijuhid on vananevad ja nende keskmine vanus on 47. Kolmandik veokijuhtidest on üle 55-aastased ja eeldatavasti lähevad järgmise kümne aasta jooksul pensionile, samas kui alla 5% on alla 25-aastased.

 

Vedajad otsivad lahendusi 
Rohkem kui 70% Euroopa ettevõtetest rakendab meetmeid autojuhtide tööl hoidmiseks ja tööle meelitamiseks.
Üle poole vedajatest pakuvad tulemustasusid ja tõstavad palku, et juhte paremini tööl hoida ja tööle juurde meelitada. Euroopas on veokijuhi brutopalk keskmiselt 55% kõrgem riiklikust miinimumpalgast, ulatudes Hollandis lausa 233%-ni.
Muud vedajate poolt rakendatavad meetmed hõlmavad parematesse sõidukitesse investeerimist (44%), kutsealale juurdepääsu kulude katmist (35%) ja oskuste täiendamise võimaluste pakkumist (25%).
Veoauto juhi juhiloa ja kutsekvalifikatsiooni omandamise kõrge hind Euroopas, mis on keskmiselt 3,7 korda kõrgem kui keskmine kuupalk, takistab inimeste, eriti noorte, sellele erialale meelitamist.

IRU Euroopa Liidu esinduse juht Raluca Marian ütles: „IRU viimane Euroopa veoautojuhtide puuduse aruanne näitab selgelt, et juhtide puudus kahjustab maanteetranspordiettevõtteid ja sellest tulenevalt ka ELi kaubandust. Samuti on selge, et ettevõtted teevad kõik endast oleneva, et meelitada tööle ja hoida tööl rohkem autojuhte."
„Kuigi autojuhtide puuduse põhjused on erinevad, peavad EL ja valitsused täitma oma rolli turule pääsu tõkete kõrvaldamisel ja atraktiivsemate töötingimuste toetamisel."

„Mis puudutab tõkkeid, siis näiteks "koolist-rooli" olev vahe tuleks kaotada, võimaldades juba 17-aastastel omandada autojuhi-koolitaja kõrval sõidukogemusi ning ühtlustada kolmandate riikide juhilubade ja kvalifikatsioonide tunnustamist ELi tasandil. Samuti tuleks parandada autojuhtide puhketingimusi, sealhulgas rajades turvalisemaid parklaid."

Madal naiste osakaal
Vaid 4% Euroopa veoautojuhtidest on naised. Naistest on veoautojuhte kõige rohkem Saksamaal (7,2%), Rumeenias (6,1%) ja Prantsusmaal (4,5%). Naiste jaoks on esmatähtis turvalised töötingimused ja juurdepääs hästi varustatud puhkealadele. Nende parandamine on võtmetähtsusega, et meelitada rohkem naisi sellesse ametisse.

Aruandest
IRU 2023. aasta Euroopa veokijuhtide puudus annab piirkondliku ja riikliku tasandi jaotused kroonilise veokijuhtide puuduse kohta. Aruandes kirjeldatakse ka puuduse taga olevaid majanduslikke ja demograafilisi suundumusi, turulepääsu tõkkeid, sealhulgas seadusandlikke takistusi, kutseala atraktiivsust piiravaid väljakutseid ning lahendusi, mida valitsused ja maanteetranspordiühendused ja -ettevõtted on küsimustikule vastuseks andnud.

 

Allikas: IRU

 

 

 

 

Koostööpartnerid