Prantsusmaa - teave kasvuhoonegaaside heitkoguste kohta – sanktsioonid alates 1. jaanuarist 2025

13.06.2024

Alates 2013. aastast peavad kõik veo korraldamise eest vastutavad ettevõtted, olgu siis sõitjatevedu või kaubavedu, teavitama kliente veo (sh multimodaalse) käigus eralduvatest kasvuhoonegaasidest (KHG).

Informatsiooni edastamise viis on vaba, kuid teave peab olema siiras, selge ja üheselt mõistetav. Sõitjateveoks tuleb seda infot jagada enne tellimuse kinnitamist.

Arvestada tuleb kõikide vedudega, mille lähte- ja sihtkoht on Prantsusmaa territooriumil, sealhulgas juhul, kui neid veab välismaa vedaja.

Alates 1. jaanuarist 2025 võidakse seda kohustust täitmata jätvaid ettevõtteid karistada rahatrahviga kuni 3000 eurot. Sanktsioonide üksikasjad veel täpsustatakse.

Heitkoguste arvutamiseks on EVE platvorm kõigile vabalt avatud (prantsuse keeles) Plateforme EVE - Programme EVE (eve-transport-logistique.fr).

Täpsemat teavet saate selle lingi kaudu Information GES des prestations de transport | Ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires (ecologie.gouv.fr).

Allikas: AFTRI

Koostööpartnerid