Suurbritannia - Border Target Operating Model (BTOM) – uued nõuded

12.02.2024

Uued nõuded kaupade piiriületuseks, sealhulgas toiduainete importimisel Suurbritanniasse hakkasid kehtima 31. jaanuaril 2024. See on Ühendkuningriigi uue piiriületuse töömudeli Border Target Operating Model (BTOM) juurutamise algus.

29. augustil 2023 avaldas Ühendkuningriigi valitsus piiriületuse töömudeli (Border Target Operating Model – BTOM) The Border Target Operating Model: August 2023 - GOV.UK (www.gov.uk), milles sätestatakse uus lähenemisviis sanitaar- ja fütosanitaarkontrollile ning ohutus- ja turvakontrollile.

Selle mudeli eesmärk on pakkuda uuenduslikku piiriületust, mis toetab Ühendkuningriigi kaubandust kogu maailmas. BTOM on loodud ka kauplejate koormuse minimeerimiseks, luues digitaalselt täiustatud, riskipõhise ja lihtsustatud impordirežiimi, mis tugevdab Ühendkuningriigi bio- ja turvakaitset, säilitades samal ajal olulise kaubavoo.

Tarneahelas osalejad peavad tegutsema kohe, et olla valmis alltoodud muudatusteks.

BTOM-i rakendamise ajaskaala

31. jaanuar 2024:

• Euroopa Liidu ja Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioonist (EFTA) poolt kehtestatud tervisetõendi esitamine keskmise riskiastmega loomsete saaduste ning kõrge riskiastmega mitteloomse päritoluga toidu ja sööda (HRFNAO) impordi puhul.

• ELi, Šveitsi ja Liechtensteini keskmise riskiastmega taimede ja taimsete saaduste fütosanitaarsertifikaadi esitamine

• EList, Šveitsist ja Liechtensteinist madala riskiastmega taimede ja taimsete saaduste sisseveo korral eelteavituse nõude kaotamine

• EL-i ja EFTA riikidest pärit madala riskiastmega loomsete saaduste importimisel tuleb jätkata eelteatamist nagu praegu

• eelteavitamise kasutuselevõtt HRFNAO, keskmise ja madala riskiastmega loomsete saaduste, ELi, EFTA ja mittekvalifitseeruvate Põhja-Iirimaa kaupade puhul, mida tarnitakse Iirimaa saarelt

• eelteavitamise kasutuselevõtt EList, Šveitsist ja Liechtensteinist pärit keskmise riskiastmega taimedele ja taimsetele saadustele, samuti mittekvalifitseeruvatele Põhja-Iirimaa kaupadele, mida tarnitakse Iirimaa saarelt

 

30. aprill 2024:

• EList pärit keskmise riskiga loomsete saaduste, taimede, taimsete saaduste ning kõrge riskitasemega mitteloomse toidu ja sööda dokumentaalse ja riskipõhise identiteedi- ja füüsilise kontrolli kehtestamine

• ELi, Šveitsi ja Liechtensteinist pärit kõrge riskiga taimede/taimsete saaduste kontrollimine liigub sihtkohas asuvast kontrollpunktist piiripunktidesse

• hakatakse lihtsustama  importi kolmandatest riikidest. See hõlmab kolmandatest riikidest pärit madala riskiastmega loomsete saaduste, taimede ja taimsete saaduste tervishoiusertifikaatide ja rutiinsete kontrollide kaotamist ning kolmandatest riikidest pärit keskmise riskiga loomsete saaduste füüsilise ja identsuskontrolli taseme vähendamist.

 

31. oktoober 2024:

• ohutuse ja turvalisuse deklaratsioonide nõue impordil Suurbritanniasse EList või muudelt territooriumidelt, kus kohaldatakse erandit, jõustub alates 31. oktoobrist 2024, nagu on sätestatud algses BTOM-is.

• lisaks sellele võtetakse kasutusele vähendatud ohutuse ja turvalisuse andmestik kogu impordi jaoks ning ühtse kaubandusakna kasutamine Suurbritannias (Single Trade Window) võimaldab välistada dubleerimise erinevatest saabumiseelsetes andmekogumites (nt eelesitatud tollideklaratsioonid).

Allikas HM Revenue and Customs

Koostööpartnerid