Taani - uus miinimumpalk lähetatud autojuhtidele alates 1. jaanuarist 2024

07.12.2023

Kombineeritud vedu või kabotaažvedu teostavatele lähetatud autojuhtidele tõstetakse alates 01.01.2024 minimaalset tunnipalka 173,64 kroonilt 180,47 kroonile.

Reisijatevedu teostavatele lähetatud juhtidele tõuseb kabotaažveo korral miinimumpalk 178,72 kroonilt 185,33 kroonile.

Uued määrad kehtivad 1. jaanuarist 2024.

Siin on link regulatiivse teabe juurde www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/1372

Allikas ITD

Koostööpartnerid