Üleminek SMART 2 digimeerikutele

24.04.2024

SMART 2 digimeerik muutub kohustuslikuks kõikidele rahvusvahelist autovedu teostavatele  veokitele.

Tähtajad SMART 2 digimeerikutele üleminekuks on järgmised:

- 31. detsember 2024 tuleb asendada kõik analoogmeerikud ja kõik digimeerikud, mis on toodetud enne juunit 2019

- Kuni 20. augustini 2025 tuleb SMART 2 sõidumeerikuga asendada kõik SMART 1 meerikud. SMART 1 meerikuid paigaldatakse alates 15.06.2019 a.

- 1. juuli 2026  tuleb SMART 2 sõidumeerik paigaldada ka üle 2,5 t rahvusvaheliseks kaubaveoks kasutatavatel sõidukitel (nn kaubikud).

Eestis vedusid teostavaid sõidukeid sõidumeerikute vahetamise kohustus ei puuduta!

Vana tüüpi sõidumeerikuga alates 31.detsembrist 2024 rahvusvahelisi vedusid teostada ei saa.

 

ERAA

Koostööpartnerid