Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirjade TAOTLEMINE

Tasulise veoseveo korraldamiseks peavad vedajal olema ühenduse tegevusluba (edaspidi tegevusluba) ja iga veoseveol kasutatava auto või autorongi, mille suurim lubatud täismass ületab 3500 kilogrammi ja mille valmistajakiirus ületab 40 kilomeetrit tunnis, kohta ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (edaspidi ärakiri).

NB! Alates 21.maist 2022.a. kehtib tegevusloa nõue sõidukitele, mille suurim lubatud täismass ületab 2,5 tonni.

Ärakiri on dokument, mis tõendab tegevusloa omaja õigust korraldada ärakirjale kantud registreerimisnumbriga autoga tasulist veosevedu

Ärakirja taotleja ja omaja peavad vastama finantssuutlikkuse nõudele s.t. nende käsutuses peab olema igal aastal omakapitali ühe kasutatava sõiduki kohta vähemalt 9000 euro ulatuses ning 5000 eurot iga järgmise kasutatava sõiduki kohta. Sõidukite puhul, mille lubatud täismass ületab 2,5 tonni, kuid ei ületa 3,5 tonni, on omakapitali nõue esimese sõiduki kohta 1800 eurot ja iga järgneva sõiduki kohta 900 eurot. Kui äriregistris avaldatud majandusaasta aruanne ei ole kehtiv või omakapital ei ole piisav, siis esitatakse vajaliku omakapitali olemasolu tõendav bilanss koos juhatuse liikme ja raamatupidaja kinnitusega (DOC formaadis ja PDF formaadis). Vedaja finantssuutlikkuse hindamise juhise leiate siit

Ärakiri vormistatakse taotlejale ERAA-s.  Soovitame saata taotlused allkirjastatuna (skanneeritud või digiallkirjaga) koos vajalike lisadokumentidega elektronposti  teel vedajale sobivasse ERAA filiaali.

Ärakirja saab taotleda ka läbi majandustegevuse registri https://mtr.ttja.ee/ (sisselogimine läbi eesti.ee).

Ärakirja valmimisest teavitatakse taotlejat meili teel ja väljastamine toimub:
Tallinna kontoris E - R kell 9-13 ja 14-17.
Pärnu kontoris T - N kell 9-13 ja 14-17.
Tartu kontoris E - R kell 9-13 ja 14-17.

ERAA Tallinn, Narva mnt. 91, 10127 Tallinn, 
 Urmo Soidra urmo(at)eraa.ee, tel 6062067

ERAA Tartu, Sepa 26, 50113 Tartu, tel: 7 366813, 5172132
Marika Lääts marika(at)trt.eraa.ee

ERAA Pärnu, Lille 4 (AIDE ärikeskus), tuba 208,  80010 Pärnu, tel. 44 70540, 53779784
Liilia Pulk liilia(at)prn.eraa.ee

Ärakirja taotleja esitab ERAA-le järgmised dokumendid:

1.  taotlus, vormi näidis:   DOC formaadis   või   PDF formaadis

2. Taotleja finantssuutlikkust tõendavad dokumendid kui andmed ei ole äriregistrist elektrooniliselt kättesaadavad;

3.  auto kasutusleping, selle ärakiri või osapoolte kinnitatud väljavõte nimetatud lepingust, kuhu on kantud vähemalt lepingu osapoolte nimed, lepingu sõlmimise kuupäev ja kehtivusaeg ning auto registreerimisnumber, kui taotleja ei ole auto omanik või kasutaja liiklusregistri andmete või selle auto registreerimistunnistuse alusel;

4.  auto registreerimistunnistus või selle ärakiri, kui tegevusloa ärakirja taotletakse mõne teise Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Sveitsi Konföderatsiooni ametlikus registris registreeritud auto kohta;

5.  auto tehnonõuetele vastavuse kontrolli läbimist tõendav dokument või selle ärakiri, kui tegevusloa ärakirja taotletakse mõne teise Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Sveitsi Konföderatsiooni ametlikus registris registreeritud auto kohta.

6.  mootorsõidukile väljastatud eelmine ärakiri, kui selle kehtivusaeg ei ole lõppenud.

Ärakirja andja annab ärakirja või teatab selle taotlejale ärakirja andmisest keeldumisest 30 kalendripäeva jooksul pärast kõigi ettenähtud dokumentide esitamist.

Kui ärakirja kehtivus on peatatud või see on tunnistatud kehtetuks, tuleb dokument selle andjale viie tööpäeva jooksul tagastada.

Ärakirja hind on 18 €, millele lisandub käibemaks.

 

Koostööpartnerid