Kiirteated

Austria - piirikontrolli ajutine taaskehtestamine Slovakkiaga

31.10.2022
6. oktoobri 2022 taaskehtestas Austria ajutise piirikontrolli Slovakkiaga. Ajutiselt kehtestatud piirikontrolli Slovakkiaga pikendatakse taas. Kontrolli pikendatakse kuni 12. novembrini 2022 (kaasa arvatud).   Allikas: AISÖ
Loe edasi

Tšehhi - piirikontrolli ajutine taaskehtestamine Slovakkiaga

31.10.2022
6. oktoobril 2022 taaskehtestas Tšehhi Vabariik ajutise piirikontrolli Slovakkiaga. Piirikontrolli tähtaega pikendatakse kuni 12. detsembrini 2022. Kontroll toimub kogu Slovakkia maismaapiiri ulatuses. Kaart on saadaval https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22406826&docType=ART Kõik piiriületused töötavad tavarežiimis. Mõnes piiripunktis (nt La...
Loe edasi

Euroopa Komisjoni kodulehel on avaldatud on eesti keelne juhendmaterjal sõidukite tagasipöördumise ja kabotaažieeskirjade kohta

27.10.2022
Euroopa Komisjoni kodulehel on avaldatud on eesti keelne juhendmaterjal.   Alates 21. veebruarist 2022 kohaldatav eeskiri sõiduki tagasipöördumise kohta: https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/road/mobility-package-i/market-rules/rule-return-vehicle-applicable-21-february-2022_et   Kabotaažieeskirjad, mida kohaldatakse alates 21. veebruarist 2022 ...
Loe edasi

Hispaania – liikluspiirang Baski piirkonnas

25.10.2022
CGTE / ETKZ teavitab eripiirangutest üle 7,5 t veoautodele 28. ja 29. oktoobril ning 1. novembril. • Reedel, 28. oktoobril kell 17.00-19.00: - A-8 suunas Cantabria alates kp 119,5 - N-634 Cantabria suunas alates pk 107 (Bilbao) • Laupäeval, 29. oktoobril kella 11.00-14.00: - A-8 suunas Cantabria alates kp 119,5 - N-634 Cantabria suunas alates pk 107 (Bilbao) ...
Loe edasi

Saksamaa – A7 kiirtee lõigu sulgemine 17.-21.11.2022

24.10.2022
Alates neljapäevast, 17. novembrist kella 22.00 kuni esmaspäeva, 21. novembrini kella 5.00 on maantee A7 HH-Volksparki ristmiku ja HH-Heimfeldi vahel täielikult suletud. Üle ristmiku HH-Waltershof asuvasse sadamasse pääseb kuni reedeni, 18. novembrini kella 22.00-ni. Riigiliiklus suunatakse suures mahus ümber. Põhja poole suunduv marsruut viib Buchholze...
Loe edasi

Ootame küsimusi Rootsi probleemide kohta

20.10.2022
Seoses sagenenud probleemide ja karistamisjuhtumitega Rootsi Kuningriigis soovime Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga koostöös saata Rootsi pädevale järelevalveasutusele pöördumise palvega selgitada erinevate Euroopa Liidu määruste, direktiivide jt. seadusandlike aktide tõlgendamist ja rakendamist Rootsi Kuningriigis. Seoses nimetatud p&ou...
Loe edasi

ELEA, ERAA ja AL ühispöördumine moodulveokite lubamiseks Eesti teedele

14.10.2022
Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon (ELEA), Autoettevõtete Liit (AL) ja Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon (ERAA) saatsid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ühispöördumise pikemate ja raskemate moodulveokite lubamiseks Eesti teedele ja sellekohase seadusandluse muutmiseks. Pöördumise teksti leiate siit.
Loe edasi

Prantsusmaa - Mont-Blanci tunnel sulgemine 17.10.-07.11.2022

12.10.2022
Mont-Blanci tunnel suletakse liiklusele täielikult remonditööde läbiviimise ajaks 21 järjestikuseks päevaks, 17. oktoobrist 17.00 kuni 7. novembrini 2022 kell 10.00. Soovitatud alternatiivsed marsruudid on saadaval ja neid saab näha kaardil https://www.atmb.com/app/uploads/2022/07/dates_fermetures_deviation_tunnel_du_mont_blanc.pdf?utm_source=Autoroutes+et+...
Loe edasi

TÄHELEPANU! Veolubade üleandmine kolmandatele isikutele ei ole lubatud

12.10.2022
Seoses Kasahstani alljärgneva nõudega juhime tähelepanu, et veolubade üleandmine kolmandatele isikutele ei ole lubatud. Kasahstani poolt on esitatud nõue, et välisriikides registreeritud sõidukite juhid peavad kaubaveo korral Kasahstani, mille puhul toimub ümberlaadimine või haagiste vahetus Venemaa või Valgevene piiril, üle andma...
Loe edasi

Saksamaa - kiirtee A7 lõigu täielik sulgemine Hamburgi lähedal 17.–21. novembrini 2022

11.10.2022
Saksa maantee A7 suletakse 79 tunniks ristmike Hamburg-Volkspark (27) ja Hamburg-Waltershof (30) vahel alates neljapäevast, 17. novembrist 2022 kell 22.00 kuni esmaspäeva, 21. novembrini 2022 kell 5.00. Vastavad ristmikud suletakse juba neljapäeval, 17. novembril 2022 alates kell 21.00. Lõuna poolt tuleva Hamburgi sadama ligipääsetavus tagatakse reede, 18. novemb...
Loe edasi

Itaalia – Liikuvuspakett 1 – igapäevase ja iganädalase sõiduaja ületamine erandjuhtudel (muudetud määruse (EÜ) nr 561/2006 artikkel 12)

11.10.2022
Itaalia Siseministeerium on muutnud oma seisukohta määrusega (EL) 1054/2020 (sõidu- ja puhkeajad) kehtestatud uute sätete tõlgendamise kohta, eelkõige seoses muudetud määruse (EÜ) artiklis 12 kehtestatud uute sätetega. Määrus nr 561/2006 lubab juhil ületada sõiduaegu erandlike asjaolude korral, et jõuda ettev&otil...
Loe edasi

Venemaa – TÄHELEPANU! Probleemid sõiduki paakides oleva kütuse sisse- ja väljaveol

10.10.2022
Tähelepanu! 10. oktoobril, jõustus Venemaa valitsuse määrus nr 1728 30. septembrist 2022, millega keelatakse teatud välisriikide vedajatele kuuluvate ja välisriikides registreeritud kaubaveokitega vedude teostamine Venemaa territooriumil. Määrus näeb ette, et Venemaalt võib välja sõita 200 l kütusega sõiduki paakid...
Loe edasi

CEMT veolubade taotlemine 2023.aastaks

10.10.2022
2023.aasta CEMT veolubade taotluste esitamise tähtaeg on 1.november 2022. Taotluse vormi leiate siit. Vedajad, kes taotlevad esmakordselt CEMT veolubasid, peavad täitma lisaks aruande kahepoolsete veolubade kasutamise ja sõidukite läbisõitude kohta perioodil 1.oktoober 2021 - 30.september 2022. Aruande vormi leiate siit. Taotlused palume saata aadressil&...
Loe edasi

Kreeka - selgitused talvevarustuse (libisemisvastased ketid) kasutamise kohta

07.10.2022
Kreeka Taristu- ja transpordiministeerium teavitab talvevarustuse (libisemisvastased ketid) kasutamise nõudest alates 1. oktoobrist 2022. Talvevarustuse kasutamine talveperioodil (1. oktoobrist 30. aprillini) on kohustuslik riikliku ja piirkondliku tähtsusega teedel. Transpordi eest vastutav taristu- ja transpordiministri asetäitja hr Michalis Papadopoulos esitas järgmised...
Loe edasi

Ungari – tõuseb teekasutusmaks

07.10.2022
Alates 15. oktoobrist 2022 tõstetakse Ungari teekasutustasusid 15,6%. Uuendatud tabeli alates 15. oktoobrist 2022 kehtima hakkava e-teemaksu süsteemi summade kohta leiate (bruto teemaksumäärad koos käibemaksuga) Hu-Go kodulehel HU-GO Electronic Toll System Allikas MKFE/IRU  
Loe edasi

Koostööpartnerid