Kiirteated

ELEA, ERAA ja AL ühispöördumine elektri ja gaasi hinnalae kehtestamiseks

19.09.2022
Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni (ELEA), Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni (ERAA), Autoettevõtete Liidu (AL) ühispöördumine elektri ja gaasi hinnalae kehtestamiseks. Pöördumine on saadetud Vabariigi Valitsusele, Rahandusministeeriumile, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministrile ...
Loe edasi

ERAA Pärnu kontor suletud 19.09 – 03.10.2022

15.09.2022
Seoses töötaja korralise puhkusega on ERAA Pärnu filiaal 19.09.2022.a. kuni 03.10.20212.a. suletud. Soovijatel on võimalik eelnevalt taotleda kahepoolseid veolubasid (Venemaa, Valgevene, Ukraina jt) nimetatud perioodiks rohkem, samal ajal on võimalik nii kahepoolseid veolubasid kui muid dokumente (TIR vihikud, kinnitatud ärakirjad veokitele, tõestatud...
Loe edasi

Euroopa Tööjõuameti kampaania autojuhtide teadlikkuse tõstmiseks

07.09.2022
Euroopa Tööjõuameti kampaania autojuhtide teadlikkuse tõstmiseks   Esimesed maanteetranspordi infovoldikud on nüüd saadaval kõigis ELi keeltes. https://www.ela.europa.eu/en/news/first-road-transport-information-leaflets-are-now-available-all-eu-languages-well-albanian Esimene voldik "Lähetatud juhid – teadke oma õigus...
Loe edasi

Kasahstan kehtestab diislikütusele diferentseeritud hinnad

31.08.2022
22. augustil 2022 jõustus Kasahstani Vabariigi Energeetikaministeeriumi korraldus „Riikliku hinnaregulatsiooni alla kuuluvate naftasaaduste jaemüügi piirhindade kehtestamise kohta“. Vastavalt korraldusele jäävad järgmiste klasside bensiinihinnad samale tasemele: AI - 80-89 tenget. Kostanaiskii ja Põhja-Kasahstani piirkondades on AI-92 ja AI-93 ...
Loe edasi

Kataloonia-meetmed teedel AP-7, B-23, C-32 26. ja 28. augustil

26.08.2022
Kontsessiooni lõpetamise ja teemaksude kaotamise järgse liikluse suurenemise tõttu teatas Kataloonia transiiditeenistus liikluse, mootorsõidukite liiklemise ja liiklusohutuse seaduse koondteksti artikli 18 sätete ja üldise liikluseeskirja uuest kohaldamisest. Sellest tulenevalt on sõidukitel, mis kaaluvad üle 7,5 tonni, kohustus liikuda parem...
Loe edasi

ERAA ja IIZI ühisseminar

26.08.2022
ERAA korraldab koos IIZI Kindlustusmaakler AS-iga 28.09 Öpiku Konverentsikeskuses ühise seminari, kus käsitletakse vedaja- ja ekspedeerija vastutust ning rahvusvahelist kindlustuspraktikat. Peaesinejaks on CMR pikaaegse kogemusega kindlustuspraktik Otmar J. Tuma. Seminari teemasid näed kirjale lisatud failis. Täpne ajakava saadetakse registreerunutele vahetult enne s...
Loe edasi

Ühendkuningriik- hooldustööd 27.–28. august – CHIEF, CDS & GVMS

25.08.2022
Ühendkuningriigi toll (HMRC) teatas, 27.–28. augustil plaanitud hoolduse tõttu ei olnud saadaval kolm järgmist teenust: · Kaubasõidukite Liikumisteenistusel on planeeritud hooldused laupäeval, 27. augustil kella 22.00 kuni pühapäeval, 28. augusti kella 13.30-ni. · Import-eksportveoste tollikäitlemise (CHIEF) teenus ei ole saadaval...
Loe edasi

Prantsusmaa/Ühendkuningriik- öised hooldustööd Eurotunnelis

25.08.2022
Eurotunnel teeb tunnelis erakorralisi hooldustöid. Selle tulemuseks on muudetud teenus ajavahemikus 23.50–06.00 (CET) järgnevatel öödel: · 25.–26. august 2022 · 30.–31. august 2022 Ajakava Allikas: RHA
Loe edasi

Ühendkuningriik- streik Felixstowe sadamas 21.–29. augustil

25.08.2022
22. augustil algas Felixstowe sadamas streik, mis võib kesta 29. augustini 2022. See võib kaasa tuua laevade suunamise mujale Ühendkuningriigis või Euroopas. Allikas: RHA
Loe edasi

Maksu- ja Tolliamet teavitab rikkumistest Eesti - Vene piiril

19.08.2022
Maksu- ja Tolliamet teavitab rikkumistest Eesti - Vene piiril   Eesti -Venemaa piiril on korduvalt tolli poolt avastatud rikkumisi Eesti veoettevõtete poolt. Kõige sagedasem näide on, kus Eesti äriühing rendib sõidukeid Venemaa äriühingule, mida viimane opereerib enda töötajatega ja kasutab sõidukeid EL majanduspiirkonnas te...
Loe edasi

Venemaa – kaotati eriloa taotlemise nõue kuni 10% lubatud suurima massi ja teljekoormuse ületamise eest

18.08.2022
Venemaa – kaotati eriloa taotlemise nõue kuni 10% lubatud suurima massi ja teljekoormuse ületamise eest   Viidi sisse muudatused 24. juuli 1998. aasta Föderaalseadusesse nr 127-FZ “Riikliku kontrolli kohta rahvusvahelise maanteetranspordi üle ja vastutuse kohta nende rakendamise korra rikkumise eest” ja 8. novembri 2007. aasta Föderaalseaduse...
Loe edasi

Austria - planeeritud sõidukite monitoorimine Tiroolis – 2022 ja 2023 aastal

16.08.2022
Austria - planeeritud sõidukite monitoorimine Tiroolis – 2022 ja 2023 aastal   Vastavalt Tirooli osariigi valitsuse kinnitatud «kontrollkalendrile» on 2022. aastal Kufsteini/Kiefersfeldeni lõunasuunalises piiripunktis veokite plokikäitlus planeeritud 2022. aasta teisele poolele 17 päevaks ja 2023 aasta I poolaastasse. Analüüsid on n&au...
Loe edasi

Norra – uus minimaalse tunnipalga määr

16.08.2022
Norra – minimaalne tunnipalga määr   Norras kehtib minimaalne tunnipalga määra - 185.50 NOK. Reisijatevedu Bussijuhtidele on kehtib minimaalne tunnipalga määr 185.50 NOK. See puudutab kõiki bussiga reisijatevedu korraldavate ettevõtete töötajaid, kui selliseks veoks ei ole avaliku teenindamise hanke korras antud tegevu...
Loe edasi

Narva linna ajutistest liikluskorraldusskeemidest

15.08.2022
Projekti "Narva TEN-Transiitteede projekteerimis- ja ehitustööd" ja projekti "Narva linn Tuleviku tänava ning osaliselt Vestervalli tänav L2 tänavate rekonstrueerimise ehitusprojekt" elluviimisega Narva linnas hakkavad kehtima ajutised liikluskorraldusskeemid. Sellest tulenevalt ei ole võimalik Eesti-Venemaa piiri ületada veosõidukiga...
Loe edasi

Saksamaa – võimalikud aktivistide aktsioonid Hamburgi piirkonnas 9.-15. augustini

09.08.2022
Saksamaa – võimalikud aktivistide aktsioonid Hamburgi piirkonnas 9.-15. augustini   Hamburgi politsei teavitab, et 9. augustist 15. augustini 2022 on Saksamaal Hamburgi piirkonnas oodata aktivistide aktsioone ja rahutusi, sealhulgas Hamburgi sadamas. Mitmed aktivistide grupid seavad üles oma laagreid ja kutsuvad üles massiaktsioonidele Hamburgi suuremas piirkon...
Loe edasi

Koostööpartnerid