Tõestatud koopiate taotlemine

Tasulise sõitjateveo korraldamiseks peab vedajal olema ühenduse tegevusluba (edaspidi tegevusluba) ja iga kasutatava sõiduki kohta ühenduse tegevusloa tõestatud koopia.

Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia on dokument, mis tõendab tegevusloa omaja õigust kasutada tõestatud koopiale kantud bussi või sõiduautot tegevusloaga lubatud sõitjateveol.

Vedaja peab vastama  finantssuutlikkuse nõudele, s.t.  tema käsutuses peab olema igal aastal omakapitali ühe kasutatava bussi kohta vähemalt 9000 euro ulatuses ning 5000 eurot iga järgmise kasutatava bussi kohta.
Sõiduautodele tõestatud koopia taotlemisel peab taotleja omakapital olema iga sõiduki kohta vähemalt 1250 eurot.
Kui äriregistri teabesüsteemis avaldatud majandusaasta aruanne ei ole kehtiv või omakapital ei ole piisav, siis esitatakse vajaliku omakapitali olemas-olu tõendav bilanss koos juhatuse liikme ja raamatupidaja  kinnitusega  (DOC formaadis  ja PDF formaadis). Vedaja finantssuutlikkuse hindamise juhise leiate siit

Tõestatud koopia vormistatakse taotlejale ERAA -s.
Soovitame saata taotlused e-postiga allkirjastatuna (skanneeritud või digiallkirjaga) koos vajalike lisadokumentidega sobivasse ERAA filiaali.

Tõestatud koopia valmimisest teavitatakse taotlejat  e-posti teel (saadetakse ka menetlustasu arve), dokumentide väljastamine toimub:
Tallinna kontoris E - R kell 9-13 ja 14-17.
Pärnu kontoris T - N kell 9-13 ja 14-17.
Tartu kontoris E - R kell 9-13 ja 14-17.

ERAA Tallinn, Narva mnt. 91, 10127 Tallinn, Elo Tambur, elo(at)eraa.ee, tel. 606 2051

ERAA Tartu, Sepa 26, 50113 Tartu, tel: 7366813, 5172132
Marika Lääts  marika(at)trt.eraa.ee

ERAA Pärnu, Lille 4 (AIDE ärikeskus), tuba 208,80010 Pärnu, tel. 4470540, 53779784
Liilia Pulk  liilia(at)prn.eraa.ee

Tõestatud koopia taotleja esitab ERAA-le järgmised dokumendid:
1. avaldus, vormi näidis:   DOC formaadis või PDF formaadis
2. sõiduki kasutusleping, kui taotleja ei ole kantud sõiduki registreerimistunnistusele;

Ühenduse tegevusloa tõeststsud koopiaid saab taotleda ka läbi majandustegevuse registri https://mtr.ttja.ee/ (sisselogimine läbi eesti.ee).

Ühenduse tegevusloa tõestatud koopiad kehtivad üksnes tegevusloa kehtivusajal. Kui tõestatud koopia kehtivus on peatatud või see on tunnistatud kehtetuks, tuleb dokument selle andjale viie tööpäeva jooksul tagastada.

Koostööpartnerid