CEMT

CEMT juhend 2022  (inglise ja prantsuse keeles)

CEMT veolubade kasutamise juhend 2022 vene keeles (mitteametlik tõlge) guide_2022_rus_final.pdf (itf-oecd.org)

CEMT veolubade taotlemine 2024.aastaks

Dokumendid, mis peavad olema sõidukis  (PDF vormingus)

CEMT juhend 2014 (inglise ja prantsuse keeles)

CEMT juhend 2014 (vene keeles)
CEMT juhend 2014 (eesti keeles)
Lisa 1Lisa 2Lisa 3Lisa 4Lisa 5Lisa 6Lisa 7Lisa 8Lisand 
 

CEMT veoloaga ei saa teha vedusid Venemaa ja Valgevene vahel

Tähelepanuks kõigile CEMT veolubade kasutajatele, et välisriikide vedajatel ei ole võimalik teostada vedusid Venemaa ja Valgevene vahel ja seda isegi CEMT veoloaga mitte, kuna Euro-Aasia tolliliidu (kuhu kuuluvad ka Venemaa ja Valgevene) tollikoodeksi kohaselt loetakse seda kabotaazveoks, mida tohivad teha ainult tolliliidu liikmesriikide vedajad.  Vaatamata korduvatele pöördumistele nii ITF-i kui liikmesriikide poolt ja tähelepanu juhtimisele, et selline nõue on vastuolus CEMT veolubade kasutamise tingimustega ja tuleks ära muuta, ei ole seda siiamaani tehtud.

Informatsioon ERAA liikmetest rahvusvahelise autoveo teostajatele
 

Piirangud CEMT veolubade kasutamisel alates 2006.aastast 

Alates 1.jaanuarist 2006.a. asendatakse seni kehtinud ajaline iga 6 nädala järel koduriiki pöördumise kohustus sõitude arvu piiranguga.

Vastavalt CEMTi Ministrite Nõukogu otsusele tohib CEMT veoluba kasutav CEMTi liikmesriigis registreeritud vedaja teostada väljaspool oma registreerimisriiki järjest maksimaalselt 3 sõitu, mille järel tuleb tagasi pöörduda oma registreerimisriiki. Tühisõite väljaspool registreerimisriiki ei võeta arvesse kuna neid ei loeta vedudeks. Tagasipöördumiseks loetakse sõitu (koormaga või tühjalt) registreerimisriiki.
Alates 01.01.2010 ei loeta tagasipöördumiseks sõitu (koormaga või tühjalt) transiidina läbi registreerimisriigi.

CEMT veolubade 2023.a. jaotuskava
CEMT veolubade 2022.a. jaotuskava
CEMT veolubade 2021.a. jaotuskava
CEMT veolubade 2020.a. jaotuskava
CEMT veolubade 2019.a. jaotuskava
 

ITF Multilateral quota

Koostööpartnerid