Taotluste vormid

 

VEOSEVEDU


1. Ühenduse tegevusloa taotlus veoseveoks      
2. Tegevusloa taotluse vorm aadressi muutumise korral   DOC PDF  
3. Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirjade taotlus veoseveoks  DOC PDF MTR
4. Vedaja kinnitus raamatupidamisbilansi andmete õigsuse kohta DOC PDF  
5. Autojuhi tunnistuse taotlus mittekodanikust autojuhile  DOC PDF  
6. Kahepoolsete veolubade taotlus DOC PDF  
7. 2024.a. CEMT veolubade taotlus DOC PDF  
8. 2024.a. CEMT veolubade taotluse lisa esmakordsel taotlemisel DOC PDF  

 

SÕITJATEVEDU

     
9. Ühenduse tegevusloa  taotlus sõitjateveoks      
10. Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia taotlus DOC PDF MTR
11. Juhuveo kontrollraamatute taotlus DOC PDF  
12. Oma kulul sõitjatevedu Euroopa Liidus  DOC PDF  
 

 

   

Hinnad alates 01.01.2024

 

 

Hind ilma km-ta

Hind km-ga

Ühenduse tegevusluba veosevedu

210 €

256.20 €

Ühednuse tegevusluba aadressi muudatusega

18 €

21.96 €

Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri

18 €

21.96 €

Juhitunnistus

18 €

21.96 €

 

 

Hind ilma km-ta

Hind km-ga

Ühenduse tegevusluba sõitjatevedu

210 €

256.20 €

Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia

18 €

21.96 €

Oma kulul sõitjatevedu Euroopa Liidus

18 €

21.96 €

EÜ juhuveo kontrolldokument

50 €

61 €

INTERBUS kontrolldokument 

50 €

61 €

 


 

Koostööpartnerid